Tagarchief: minima

Minimabeleid: zwemlessen

In De Gelderlander stond het alsof het iets nieuws was: ‘Bijdrage voor zwemles minima Culemborg’. In werkelijkheid bleek een besluit van de gemeenteraad uit 2012 naar letter en geest niet te zijn uitgevoerd. Dat moest gerepareerd worden. Want elk kind moet een zwemdiploma kunnen halen.

De Sociale Participatieregeling (SoPa) voor minima werd in 2012 weliswaar afgeschaft, maar het Jeugd Sport Fonds (JSF) en het Jeugd Cultuur Fonds (JCF) kwamen ervoor in de plaats. Daar zaten inhoudelijk en financieel veel positieve kanten aan. Er was alleen één probleempje. Nadat, jaren eerder, het schoolzwemmen was afgeschaft financierde de SoPa ook de zwemlessen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Dat moest niet in het gedrang komen. Daarom wilde de gemeenteraad toen alleen instemmen met het afschaffen van de SoPa-regeling als de zwemlessen voor minima gegarandeerd waren.

In september 2012 kwam het toenmalige college naar de gemeenteraad met een acceptabel voorstel: met het Jeugd Sport Fonds en Stichting leergeld waren afspraken gemaakt over een gezamenlijke vergoeding van zwemlessen. De raad kon daarom instemmen met het afschaffen van de SoPa-regeling.

Pas dit jaar werd voor mij duidelijk dat ouders met een minimum inkomen in de praktijk de helft van het bedrag zelf moesten zien op te hoesten. Met de bijdrage van het Jeugd Sport Fonds ging het goed. De andere partner, Stichting Leergeld, had – omdat zwemlessen relatief duur zijn – voor de besteding van haar beperkte budget, andere keuzes moeten maken.

We willen ons minimabeleid op zijn minst op het huidige niveau handhaven. Op initiatief van GroenLinks heeft een meerderheid van de raad daarom een amendement aangenomen waarmee geld beschikbaar is gesteld om het beleid ten aanzien van schoolzwemmen alsnog uit te voeren. De VVD kon zich daar niet in vinden en stemde tegen.

De gemeente gaat nu de overgebleven kosten voor de zwemlessen vergoeden. Het gaat dan om kinderen die in 2015 en 2016 een bijdrage van het Jeugd Sport Fonds (hebben) ontvangen. Dat is namelijk de doelgroep waar het om gaat. De gemeenteraad wil begin 2016 geïnformeerd worden hoe de uitvoering van dit alles verloopt. En bij de begroting van 2017 moet het college met een voorstel naar de raad komen voor een structurele oplossing.

De noodzaak dat alle kinderen leren zwemmen is evident. Aan de situatie dat voor sommige kinderen in Culemborg financiën een drempel zouden kunnen zijn om zwemles te nemen moest meteen een einde komen.

Met weinig geld gezond eten?

Schijf van vijfNa afloop van de ‘Week te leven op voedselbankniveau’ bleef bij mij de vraag hangen of ik ongezonder had gegeten dan in mijn ‘gewone’ leven. Het is immers algemeen bekend dat mensen met een laag inkomen korter leven en minder gezond zijn. Psychische gezondheid, alcohol, bewegen, voeding en roken zijn dan belangrijk factoren.

Hoe zit het met mijn ‘leefstijl’?
Bewegen doe ik inderdaad wat te weinig; teveel zitten heb ik enigszins proberen te compenseren door de aanschaf van een sta-bureau. Het bijna dagelijkse wijntje ’s avonds op de bank liet ik tijdens de ‘Week leven op voedselbankniveau’ – overigens moeiteloos – staan. Een frietje op zijn tijd moet kunnen. Van een snoep- of dure rookverslaving heb ik gelukkig geen last. Water vind ik lekkerder dan frisdrank, maar een biertje gaat er ook wel in. Vlees komt sporadisch op tafel (dat drukt de kosten trouwens ook). Wel dagelijks volkoren graanproducten en bijna elke dag groente en fruit. Voedingshypes gaan aan mij voorbij, maar ik let ad hoc een beetje op wat er aan ingrediënten in voedingsproducten zit. Fair Trade geproduceerd is, als dat een van de keuzemogelijkheden is, meestal doorslaggevend.

In mijn minimumweek lukte het me – met enige moeite en discipline – om elke dag fruit en groente te eten. ‘Van het seizoen’ natuurlijk en zeker niet overvloedig. Op het etiket van het één-euro-brood in de schappen stond ‘volkoren’, maar vond ik niet lekker. Verder blijken in het algemeen volkoren producten duurder te zijn dan niet-volkoren. Daardoor maakte ik ongezondere keuzes.

Het venijn zit ‘m in heel veel kleine dingen, heb ik ontdekt. Twee voorbeelden: de goedkoopste variant (€ 0,69) margarine light om op je brood te smeren lijkt op het eerste gezicht nauwelijks af te wijken van het duurdere bakje (€ 1,72). Toch zal het niet per ongeluk zijn dat de verhouding enkelvoudig / meervoudig onverzadigde vetten op het Oké-kuipje niet gespecificeerd was en op het Plus-kuipje wel. Ander voorbeeld: in de duurdere pot appelstroop (€ 1,66) zit meer dan twee tot drie keer zoveel ijzer als in de goedkopere potten (per 100 gram): 6,8 mg (€ 1,15) – 9,7 mg (€ 0,75) – 25 mg (€ 1,66).

Inderdaad moet ik tot de conclusie komen dat het met een laag budget lastiger is om gezond te eten. Je hebt minder keus en je moet voortdurend opletten, rekenen en vooral gedisciplineerd zijn. Gemakkelijk is het niet.

Verenigingsleven

Pieter AafjesElke zaterdagochtend heb ik repetitie bij het Middenorkest van Pieter Aafjes. Een gezellige, actieve en ambitieuze vereniging, waar alle leeftijden en alle niveaus welkom zijn: van beginners tot virtuoze spelers; van jonge kinderen tot volwassenen die besluiten ‘aan muziek te gaan doen’.

Focus 07Het warme weer bood mij  deze week in de pauze van de repetitie een welkome smoes om een gratis glaasje water te bestellen in plaats van koffie, die €1,- kost. Een week eerder hadden we bij de vereniging een barbecue. “Voor iedereen” stond op het bord in het repetitielokaal, maar die barbecue kostte wel €12,50. Had die activiteit in de ‘Week leven op voedselbankniveau’ plaatsgevonden, dan had ik hem moeten afzeggen.

ZouCMHC ik met een minimum inkomen lid kunnen zijn van een vereniging? Wat kost een lidmaatschap (zonder verdere toeters en bellen) voor iemand van mijn leeftijd (59)?

Op ZV De Meerinternet zoek ik van een paar verenigingen de contributies per jaar op: Pieter Aafjes €230,-; Focus07 €148,-; CMHC €292,-; ZV De Meer €409,50. Nergens staat iets over mogelijkheden voor mensen met een minimuminkomen. In de praktijk weet ik best wel dat, als zich een individueel geval voordoet in een vereniging, er zeker te praten valt over vermindering van de contributie. Voor kinderen is er trouwens het Jeugd Cultuur Fonds en het Jeugd Sport Fonds. Voor volwassenen is er niets.

Het voelt niet fijn als je – na al die officiële instanties waar je sowieso je hele hebben en houden op tafel moet leggen – ook nog eens met de voorzitter van je vereniging moet gaan praten dat je het lidmaatschapsgeld niet kan opbrengen. En dan heb ik het niet eens over die activiteiten die het verenigingsgevoel versterken, zoals een uitje of een barbecue die geld kosten. Voor je kinderen doe je dat misschien nog, maar voor jezelf…?

Een week op ‘voedselbankniveau’

150702 VoedselpakketDe Voedselgroep Culemborg heeft politici uitgedaagd om zelf eens een week lang op minimumniveau te leven. Niet op bijstandsniveau, maar op ‘voedselbankniveau’. Zelf zou ik niet op het idee zijn gekomen, want dat dat moeilijk is weet ik zo ook wel. En, om eerlijk te zijn, het voelt bijna als ‘niet respectvol’ om aan dit spelletje mee te doen. Immers, pas als je langere tijd van een minimuminkomen moet rondkomen of als je geen uitzicht hebt dat er ooit een einde aan komt, dan ga je pas echt voelen wat het is.

Een uitdaging ga ik echter niet uit de weg. Sinds gisteren heb ik een budget van €25,- te besteden aan eten en ‘fun’. Aan andere zaken in mijn leven kan ik voor deze uitdaging ad hoc niet veel veranderen: het duurt even voordat al mijn kleren versleten zijn; de schilder die op de ladder voor mijn huis staat had ik een paar maanden geleden al besteld en de kans dat mijn wasmachine het net deze week begeeft is redelijk klein. Met een baan plus raadswerk en verplichtingen ben ik zo’n zestig uur per week van de straat en mijn auto heb ik nodig voor mijn werk.

Wat is dan de zin van dit weekje?

Voor de Voedelgroep is het belangrijk dat raadsleden in gesprek gaan met mensen die jarenlang van zo weinig moeten rondkomen. Wat mij betreft was daar deze actie niet voor nodig en een uitnodiging voldoende geweest. Maar bij het ophalen van ons voedselpakket afgelopen dinsdag was dat gesprek er in elk geval wel. Met enkele onderwerpen die ter sprake kwamen ga ik verder.

Voor mijzelf is de zin van deze actie niet om aan te tonen dat het best wel lukt om van €25,- rond te komen, maar om te kijken waar ik tegenaan loop: wat is in mijn dagelijks leven ‘gewoon’, maar komt op losse schroeven te staan als ik vrijwel geen geld heb. Ik denk dat de impact niet alleen financieel is, maar vooral sociaal veel betekent.

Om je daarvan bewuster te worden is een week niet te kort, denk ik. Ik merk bijvoorbeeld dat ‘weinig geld hebben’ de hele dag en bij alles wat ik doe bijna vanzelf meereist: bij de koppen koffie op een afspraak buitenshuis, schiet ongewild door me heen ‘mooi meegenomen’ en bij de glazen sap die ik de schilder aanbied reken ik in gedachten uit hoeveel me dat kost.

In een paar blogs zal ik de komende dagen vertellen over mijn ‘week leven op voedselbankniveau’.

Over minimabeleid is laatste woord nog niet gezegd

Gisteren tot half één ’s nachts raadsvergadering. Wat smaakt een biertje dan lekker. Drie uur lang schaafde de raad aan de Perspectiefnota  en gaf daarmee aan hoe de begroting voor het volgend jaar er inhoudelijk uit moet komen te zien. Het beeld in die Perspectiefnota is somber. Zonder bezuinigingen is er volgend jaar 2 miljoen tekort en is er de jaren erna ook geen plusje te zien. Werk aan de winkel dus.

In de weken voor de raadsvergadering wegen we in de fractie de diverse bezuinigingsvoorstellen, bellen rond en informeren ons. Het afstemmen van moties of amendementen met andere fracties en proberen tot een vergelijk te komen is het volgende, altijd enorm tijdrovend, karwei en dat leidt lang niet altijd tot resultaat.

Maar ook komt het voor dat je een motie hebt gemaakt die door een eerder aangenomen amendement overbodig is geworden. Dat was bijvoorbeeld het geval met onze motie over de bezuiniging op LekArt en CulemborgBijvoorbeeld. Als het college in de raadsvergadering verklaart dat de besturen van beide stichtingen zich kunnen vinden in 10% bezuiniging en de VVD dient daarover een amendement in, dan is er geen reden om daar niet mee in te stemmen.

Ingewikkelder ligt het bij het minimabeleid. GroenLinks en SP wilden wachten met het definitief besluiten tot een bezuiniging van 130.000 op de minima tot de begroting. Eerst zou dan in kaart gebracht moeten worden wat die bezuinigingen voor die doelgroep betekent. We zeiden dus niet eens ‘nee’ tegen het bezuinigingsvoorstel. Maar zelfs dat vond in de ogen van de VVD-CDA-d66-coalitie geen genade. Het zou teveel personele capaciteit vergen om dat allemaal in beeld te brengen.
d66 pikte er wel één onderdeel uit (van 8000 euro): uitstel van de bezuiniging op de regeling voor zwemles van kinderen uit lage-inkomensgezinnen. Eerst moet er zekerheid zijn over een alternatieve regeling.
Over het minimabeleid is het laatste woord nog niet gezegd, zeker omdat we hebben gezien dat op elke euro minimabeleid of bijstand een euro personeelskosten zit.
Ons voorstel om de bezuinigingen op de schuldhulpverlening aan te houden totdat de raad een nieuw beleidsplan schuldhulpverlening heeft vastgesteld is gelukkig wel aangenomen. Unaniem zelfs.

Netwerkmiddag minimabeleid

Hoe zorg je ervoor dat mensen voor wie het bedoeld is daadwerkelijk gebruik maken van de voorzieningen die er voor hen zijn? Financiële regelingen en inkomensmaatregelen voor minima bijvoorbeeld?

Daar ging het vanmiddag over in de Salaamander, waar heel veel organisaties, professionele en vrijwilligersorganisaties, bij elkaar waren. Voor mij en Jorien was dit een uitgelezen gelegenheid om veel te weten te komen en contacten te leggen en nog beter te weten wat er speelt in Culemborg. Doel was elkaars mogelijkheden en werkwijzen te leren kennen. In de workshops ging het over de ins en outs van de diverse sociale regelingen. Daar bleek ik toch aardig van op de hoogte te zijn, merkte ik. Voor mij was ook de website www.berekenuwrecht.nl niet nieuw, maar wat ik niet wist was, dat Culemborg daar (sinds kort en als een van slechts 50 gemeenten) ook bij aangesloten is. Met het doorlopen van deze website is het mogelijk om niet alleen inzicht te krijgen in de landelijke regelingen waar je recht op hebt, maar ook in de gemeentelijke vergoedingen.

Bereken uw recht