Tagarchief: democratie

Op 6 april ga ik niet stemmen

160405 StempasBestaan er eigenlijk wel onderwerpen die geschikt zijn voor een referendum? Het Associatieverdrag met Oekraïne is dat in elk geval niet. Woensdag ga ik niet stemmen.

Het Associatieverdrag is geen onderwerp waar je je eventjes in verdiept om vervolgens zorgeloos een ja-nee-rondje op het stembiljet rood te kleuren. Het is razend ingewikkeld, met veel voors en tegens, nuances en belangen. Extra complicerende factor is dat het referendum niet blijkt te gaan waar het over gaat: de initiatiefnemers hebben ons collectief misleid. Hun destructieve missie, het ondermijnen van de Europese Unie, staat helaas niet op het stembiljet.

De honderden bladzijden van het Associatieverdrag met bijlages lezen niet bepaald weg als een doktersromannetje. Wees eerlijk: een onderwerp dat zoveel kennis en studie vraagt kan niet simpelweg aan ons, het hele volk, voorgelegd worden. Voor zo’n lastige klus hebben wij onze vertegenwoordigers in de Tweede Kamer gekozen. En als die ons niet bevallen kiezen we volgend jaar anderen.

Trouwens, het écht aan ons overlaten durven ook de partijen niet die ervoor hebben gezorgd dat Nederland een referendumwet kreeg (D66, PvdA, GroenLinks PVV): we moeten gaan stemmen en liefst hún adviezen opvolgen.

En inderdaad, in de praktijk blijkt de ‘eigen mening’ van de meeste mensen die van plan zijn ‘ja’ of ‘nee’ te gaan stemmen een intuïtief en emotioneel karakter te hebben, niet gehinderd door een overdaad aan feitenkennis over Poetin, inspraak, handel, uitbreiding van de Europese Unie, Russische roots, veiligheid, boosheid, plofkippen, mensenrechten, corruptie, democratie, Nederlands belastinggeld, visa, hervormingen, oorlog, lidmaatschap van de EU, criminaliteit, enz. Begrijpelijk, want over het Oekraïne-referendum kun je alleen na grondige studie een gefundeerd oordeel vellen.

Is blanco stemmen een optie? Is dat een signaal dat je het Associatieverdrag ongeschikt vindt voor een referendum? Een signaal dat je best wel wilt stemmen, maar het nu niet weet? Na de uitslag zullen de interpretaties van welk signaal er zou zijn afgegeven door de blanco-stemmers ons om de oren vliegen. En let op: alle belanghebbenden zullen een uitleg geven die in hun kraam te pas komt. Door mee te doen geef je in elk geval het signaal af dat je een volgend keer misschien wel wilt stemmen. En daarmee legitimeer je het verschijnsel referendum.

Want wie onderwerpen weet die geschikt zijn voor een referendum, die mag het zeggen. Ik vind het lastig ze te bedenken. Dat zouden dan in elk geval niet al te complexe onderwerpen moeten zijn, zijn die bovendien iedereen aangaan. De meeste kiezers moeten zich een voorstelling van kunnen maken van wat er speelt, de consequenties kunnen overzien en zich er, zonder overdreven grote inspanning, in kunnen verdiepen om een fatsoenlijke mening te vormen.

Alleen dan is een referendum een echt democratisch instrument en is het misschien de 30 miljoen waard die het ons kost. Het huidige referendum-circus is slechts speelbal van emoties en manipulaties, nep-democratie. Mij zul je woensdag in het stembureau niet vinden.

Collegebesluit aantasting rechtszekerheid

Door op eigen houtje lokale wet- en regelgeving buiten spel te zetten maakt het Culemborgse college zich schuldig aan onbehoorlijk en ondemocratisch bestuur. Winkeliers de vrijheid geven om zelf te beslissen of ze op zondag open willen zijn zal eerst door een meerderheid van de gemeenteraad besloten moeten worden.

Lokale wetgeving staat beschreven in verordeningen. Net zoals wetten door de Tweede Kamer worden vastgesteld, zo stelt in een gemeente de gemeenteraad verordeningen vast. Zijn de regels niet meer nodig of blijken ze ineffectief, dan is het aan de gemeenteraad om de verordening in te trekken of te wijzigen. Dat is een democratisch proces. Het college is slechts uitvoerder en behoort wet- en regelgeving, te handhaven.

Met het besluit om, vooruitlopend op de nieuwe verordening, alvast niet te handhaven zet het college willens en wetens de gemeenteraad buiten spel. Dat is des te kwalijker omdat in de Winkeltijdenwet zelf de gemeenteraad uitdrukkelijk wordt genoemd als het orgaan dat deze zaken bij verordening regelt. Eerst zal nog moeten blijken dat er in de Culemborgse gemeenteraad een meerderheid is voor verruiming van de winkeltijden.

Dat het college luistert naar “diverse verzoeken” uit de stad is prachtig, maar dat betekent natuurlijk niet dat een democratisch proces in de gemeenteraad niet meer nodig is. Dat is immers de plek waar het algemeen belang wordt gewogen. Door plompverloren te besluiten om vanaf januari winkeliers die de regels overtreden hun gang te laten gaan en haar eigen procedure te volgen geeft het VVD-D66-CDA-college een volkomen verkeerd signaal af. Op dit onderwerp doet actuele lokale wetgeving er kennelijk niet toe. Daarmee is handhaving afhankelijk van de grillen van bestuurders. Dat is meer dan ‘slechte communicatie’; het tast de rechtszekerheid aan.