Minimabeleid: zwemlessen

In De Gelderlander stond het alsof het iets nieuws was: ‘Bijdrage voor zwemles minima Culemborg’. In werkelijkheid bleek een besluit van de gemeenteraad uit 2012 naar letter en geest niet te zijn uitgevoerd. Dat moest gerepareerd worden. Want elk kind moet een zwemdiploma kunnen halen.

De Sociale Participatieregeling (SoPa) voor minima werd in 2012 weliswaar afgeschaft, maar het Jeugd Sport Fonds (JSF) en het Jeugd Cultuur Fonds (JCF) kwamen ervoor in de plaats. Daar zaten inhoudelijk en financieel veel positieve kanten aan. Er was alleen één probleempje. Nadat, jaren eerder, het schoolzwemmen was afgeschaft financierde de SoPa ook de zwemlessen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Dat moest niet in het gedrang komen. Daarom wilde de gemeenteraad toen alleen instemmen met het afschaffen van de SoPa-regeling als de zwemlessen voor minima gegarandeerd waren.

In september 2012 kwam het toenmalige college naar de gemeenteraad met een acceptabel voorstel: met het Jeugd Sport Fonds en Stichting leergeld waren afspraken gemaakt over een gezamenlijke vergoeding van zwemlessen. De raad kon daarom instemmen met het afschaffen van de SoPa-regeling.

Pas dit jaar werd voor mij duidelijk dat ouders met een minimum inkomen in de praktijk de helft van het bedrag zelf moesten zien op te hoesten. Met de bijdrage van het Jeugd Sport Fonds ging het goed. De andere partner, Stichting Leergeld, had – omdat zwemlessen relatief duur zijn – voor de besteding van haar beperkte budget, andere keuzes moeten maken.

We willen ons minimabeleid op zijn minst op het huidige niveau handhaven. Op initiatief van GroenLinks heeft een meerderheid van de raad daarom een amendement aangenomen waarmee geld beschikbaar is gesteld om het beleid ten aanzien van schoolzwemmen alsnog uit te voeren. De VVD kon zich daar niet in vinden en stemde tegen.

De gemeente gaat nu de overgebleven kosten voor de zwemlessen vergoeden. Het gaat dan om kinderen die in 2015 en 2016 een bijdrage van het Jeugd Sport Fonds (hebben) ontvangen. Dat is namelijk de doelgroep waar het om gaat. De gemeenteraad wil begin 2016 geïnformeerd worden hoe de uitvoering van dit alles verloopt. En bij de begroting van 2017 moet het college met een voorstel naar de raad komen voor een structurele oplossing.

De noodzaak dat alle kinderen leren zwemmen is evident. Aan de situatie dat voor sommige kinderen in Culemborg financiën een drempel zouden kunnen zijn om zwemles te nemen moest meteen een einde komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *