Houden doe je van mensen

Fractie tot 1 januari 2016

 

Lieve groene en linkse partijgenoten en lieve mensen die hier aanwezig zijn – misschien niet lid – maar die zich in ‘groen en sociaal’ zijn met veel GroenLinksers kunnen meten en lieve mensen, die hier zijn, die misschien maar een deel van de GroenLinks idealen delen, maar die bijdragen aan het pluriforme karakter van onze samenleving…

Om daar meteen maar even bij aan te haken: dat veelzijdige en de belangrijkste waarde die daarbij hoort – verdraagzaamheid: het toestaan en accepteren van verschillen – moeten we met alle kracht die we in ons hebben verdedigen. Daadkrachtig, zonder aarzelen, open en openlijk.

De open en oprechte blik naar de toekomst; het oog hebben voor vernieuwing en nieuwe inzichten, het niet-dogmatische karakter gekoppeld aan duurzaamheid op alle fronten – economisch, ecologisch en sociaal – is de reden dat ik na jaren verblijf in het buitenland destijds voor GroenLinks koos. GroenLinks heeft mij daarin niet teleurgesteld.
Desondanks zullen jullie woorden als die van die prominente CDA-er die op een congres in tranen uitriep “Ik houd van onze partij en ik geloof in onze partij”, uit mijn mond niet horen. Van een partij houden doet me wat te Sovjet- en Noord-Koreaans aan.

GroenLinks staat van alle partijen wel het dichtst bij mijn eigen idealen. En dat zal zo blijven als GroenLinks het volhoudt om niet in dogmatisme te vervallen. Opvattingen die sinds jaar en dag omarmd zijn als ‘typisch GroenLinks’ durven loslaten of durven nuanceren omdat technologische vooruitgang of wetenschappelijke inzichten inmiddels tot andere uitkomsten hebben geleid. Dat vind ik niet zwak, maar sterk, geloofwaardig en eerlijk. Toegeven dat je fouten hebt gemaakt, toch het verkeerde pad bent ingeslagen, landelijk of lokaal, in Culemborg, vind ik niet zwak, maar sterk, geloofwaardig en eerlijk.

Houden doe je van mensen. En als je zoveel jaar samenwerkt in een fractie en dat in redelijke harmonie gaat en met waardering voor elkaars zwakheden en sterktes, dan ga je toch wel van die GroenLinksers houden.

De laatste jaren zijn dat op de eerste plaats Rudi en Jorien geweest. Rudi, die met zijn slimme onbesuisdheid, maar vooral met zijn humor, zorgt ervoor dat je alert blijft. Jorien die met haar fundamentele vragen je aan het denken zet. Joost die met zijn snelle inzicht en creatieve geest de zaken terugbrengt tot de essentie. In de steunfractie is Harold het baken van rust en vertrouwen. Miranda op wie je altijd kunt rekenen als ze ergens voor gaat. Dick die met zijn kennis en ervaring in de wetenschap voor net dat andere perspectief zorgt. Tim en zijn bijdragen heb ik enorm leren waarderen; zo jammer dat hij niet in de raad kwam na de verkiezingen van 2014. Iemand als hij moet je niet te lang in de coulissen laten staan.

Opmerkingen over de keuze van het moment van terugtreden heb ik eigenlijk alleen gehoord van mensen die bij de laatste verkiezingen waarschijnlijk niet op GroenLinks hebben gestemd. Toch wil ik er hier iets over zeggen.

Als je in aanmerking neemt dat ons stelsel zo is dat je een politieke partij kiest en pas daarná het vakje van een persoon op de kandidatenlijst rood kleurt. Plus mijn persoonlijk opvatting dat ik van GroenLinks verwacht dat de afhankelijkheid van slechts één persoon of partijleider zo klein mogelijk is. Maar zeker ook los van het feit dat gekozen worden voor vier jaar niets meer en niets minder betekent dan dat niemand je in die vier jaar je zetel mag afpakken. Dan is het de vraag of verkiezingen wel het geschiktste moment zijn om van wacht te wisselen. Kijk landelijk naar wat onze eigen Bram van Ojik heeft gedaan en onlangs nog de ChristenUnie.

Als de fractie stabiel en de sfeer goed is; als de overdracht goed geregeld kan worden naar een nieuw raadslid dat vrijwel volledig meedraait en actief is in de steunfractie; als de nieuwe fractievoorzitter die extra taak aankan; als je in goede verstandhouding afscheid kunt nemen en je je dossiers en ervaring beschikbaar stelt mocht daar behoefte aan zijn en, last but not least, als je goede afspraken hebt kunnen maken met de coalitie die je bent aangegaan en coalitie en wethouders draaien goed, dan is ergens halverwege een goed moment.

En misschien wel het béste moment, want de nieuwe fractie kan tot de volgende verkiezingen presteren; vóór het samenstellen van de kandidatenlijst wordt zichtbaar of ze het goed doen; in campagnetijd zit je met goed ingewerkte mensen die een debat aankunnen; na de verkiezingen, als er in de gemeenteraad sprake is van een dip door de vele nieuwe mensen, is er bij GroenLinks continuïteit. Dat betaalt zich uit.

Politiek is naast het hebben van ideeën en idealen een kwestie van mensenwerk. Het goed kunnen vinden met de mensen in je fractie en in de coalitie is niet alleen belangrijk voor het bereiken van resultaten, maar is ook voorwaarde voor het plezier in het je bemoeien met wat je eigen gemeente, je eigen leven en dat van je stadsgenoten, aangaat.

Wil je kennis maken of onderzoeken of je iets wilt of kunt betekenen in de Culemborgse GroenLinkse politiek, dan kan ik jullie de fractie en steunfractie die er nu zitten én natuurlijk onze wethouder uit eigen ervaring van harte aanbevelen.

Speech tijdens Nieuwjaarsbijeenkomst GroenLinks Culemborg 10 januari 2016

Laten we antwoorden op bepaalde vragen over de kwestie. Gelukkig zijn er websites waar u medicamenten gemakkelijk kunt kopen. Betweentimes mensen zijn op zoek naar drugs aan geslacht gezondheid probleem op te lossen. Veel families weten “kamagra bijwerkingen“. Dit artikel richt zich op de tekenen van erectiele dysfunctie en “”. De zeer aanzienlijke punt moet je op zoek naar is “”. Dit komt het meest voor bij mannen boven de leeftijd van 55, maar soms gebeuren met jongere mannen. Helaas bijna alle receptplichtige geneesmiddelen hebben soms gevaarlijke bijwerkingen, van hoofdpijn tot de dood. Get noodsituaties helpen als u een van deze symptomen van een neveneffect van het geneesmiddel. Praat met uw apotheker om te zien of het waterdicht om de overstap te maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *