Op 6 april ga ik niet stemmen

Bestaan er eigenlijk wel onderwerpen die geschikt zijn voor een referendum? Het Associatieverdrag met Oekraïne is dat in elk geval niet. Woensdag ga ik niet stemmen. Het Associatieverdrag is geen onderwerp waar je je eventjes in verdiept om vervolgens zorgeloos een ja-nee-rondje op het stembiljet rood te kleuren. Het is razend ingewikkeld, met veel voors … Lees verder Op 6 april ga ik niet stemmen

Culemborgse duurzame ontwikkelingsdoelen

Nederland is na de Tweede Wereldoorlog ontvanger geweest van ‘ontwikkelingshulp’ in de vorm van het Marshallplan van de Verenigde Staten. Dat heeft er mede toe bijgedragen dat we er economisch bovenop konden komen. Het was geen filantropie zonder een flinke dosis eigenbelang, want tegelijkertijd werd een toekomstig afzetgebied verzekerd voor Amerikaanse export en een buffer … Lees verder Culemborgse duurzame ontwikkelingsdoelen

Afscheid van de gemeenteraad

Vorige week donderdag was – als zich geen onverwachte gebeurtenissen voordoen – mijn laatste raadsvergadering. In de kerstvakantie moet ik nog wat lopende zaken afhandelen. Per 1 januari is het echt over en uit. Hier mijn speech ten overstaan van de gemeenteraad van 10 december: Er zijn van die periodes geweest dat ik dacht ‘Als … Lees verder Afscheid van de gemeenteraad

Monitoren van Wmo- en Jeugdbeleid

Na de bijeenkomst ‘De raad in gesprek met inwoners over ervaringen met de Wmo en Jeugdwet’ van 12 november stuurde een Culemborger mij vorige week  een mail waarin hij zich afvroeg of de gemeenteraad de uitvoering van de Wmo en Jeugdhulp wel goed monitort. Een terechte en tegelijk gevoelige vraag, want precies dat pijnpuntje was onderwerp … Lees verder Monitoren van Wmo- en Jeugdbeleid

Vertrek uit de gemeenteraad

Na 11 jaar raadslidmaatschap en nog langer politiek actief vertrek ik per 1 januari uit de gemeenteraad van Culemborg. Al enige tijd wist ik dat ik niet meer zou meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, maar het is dan nog best lastig om een goed moment te kiezen om het stokje over te dragen. Dat … Lees verder Vertrek uit de gemeenteraad

Minimabeleid: zwemlessen

In De Gelderlander stond het alsof het iets nieuws was: ‘Bijdrage voor zwemles minima Culemborg’. In werkelijkheid bleek een besluit van de gemeenteraad uit 2012 naar letter en geest niet te zijn uitgevoerd. Dat moest gerepareerd worden. Want elk kind moet een zwemdiploma kunnen halen. De Sociale Participatieregeling (SoPa) voor minima werd in 2012 weliswaar … Lees verder Minimabeleid: zwemlessen